Foes

GodZ - A gang in Denver (#3)
JackHammer / the Void - Hacker som er fiende av Falcone (#2)