Friends

Doc Tico - Street Doctor. Gjorde Run for han (#7), skaffe medisin fra DocWagon.
Jonathan Belenkiy - Reddet han fra Black Cats på vegne av Falcone (#2)
Jaron Falcone - Gammel Fixer, nå eier av Falcone Corperate Retreats (#2)
Stalker - Coyote mellom Pueblo og CAS (#1)
Peaches - Coyote mellom CAS og UCAS (#1)